קופסאות תכשיטים עם חלון

קופסאות תכשיטים עם חלון  קיימים במידות 

9-9 ס"מ  & 10-14 & 14-18 & 5-20 ס"מ 

בגוונים שחור – לבן  – חום טבעי ,